sábado, 8 de junio de 2013

Cessió del Palau i jardins de Marivent a l'ús i gaudi del poble


El Palau de Marivent (Palma, Mallorca, Illes Balears) va pertànyer al pintor i mecenes egipci Juan de Saridakis (Alexandria, 1877 - Palma, 1963). En 1966 la vídua de Saridakis, Anunciación Marconi, ho va donar a la en aquell temps Diputació Provincial (avui Consell Insular de Mallorca). La condició era que es creés un museu que portés el nom del pintor, obert al públic; i serveis culturals, d'ensenyament i artístics. No obstant això, en 1973, la Diputació va cedir la finca als prínceps d'Espanya (Juan Carlos de Borbón i consort); incomplint d'aquesta forma els termes de la donació. Els hereus del pintor van acudir als tribunals de justícia (arribant en última instància al Tribunal Suprem), aconseguint la reversió dels béns mobles.

L'ús exclusiu del Palau de Marivent per la família real (al que s'uneix el principesc complex de Son Vent, des de 1992) constitueix una anomalia. El propi Palau Real de Madrid (pertanyent al Patrimoni Nacional i conseqüentment, en teoria, a tots els ciutadans espanyols) té habilitats un àrea i horaris de visites públiques.
Sense aportar-nos cap dada contrastada objectiva o tècnicament, els governants i polítics ens asseguren insistentment les bondats de la (esporàdica) presència de reis, prínceps i infants(es). S'uneixen a aquestes veus, de forma entusiasta, els grans hotelers i empresaris de Les Illes (els mateixos que li van regalar el iot Fortuna al monarca Borbó i família, sota la "propietat" de Patrimoni Nacional), per justificar que la presència dels membres de la Casa Real a Mallorca retorna en enormes beneficis turístics i econòmics. Milions de turistes visiten les illes, no per la seva oferta de sol i platja, entorn paisatgístic i natural, o els seus encants monumentals i culturals, sinó perquè els reis d'Espanya s'allotgen en Marivent uns quants dies a l'any.
Aquesta presència Real, d'unes poques setmanes a l'any (abans, ara d'escassos dies), cada vegada és menys freqüent i d'un enorme cost. El Govern balear ha pressupostat per a l'any 2013 més d'un milió d'euros de diners públics, per a les despeses de manteniment del complex del Palau de Marivent.
Prenent la paraula del Govern d'Espanya, pel qual els assumptes judicials que afecten a la família real (i la resta d'escàndols que tots coneixem) perjudiquen a la "Marca Espanya"; podem inferir que també afecten negativament a la imatge turística de Balears ("Marca Balears"). Què millor moment per replantejar l'ús privilegiat i exclusiu per la monarquia espanyola del Palau de Marivent.
Els representants dels poders fàctics, i cortesans que rendeixen homenatge, ens acusaran d'oportunisme i demagògia. Sent els poders financer, polític i governamental, els primers i majors oportunistes; responsables, per acció o per omissió i inacció, de la fallida de la Justícia social i de l'Estat social de dret. Fallida financera privada que està sent pagada amb diners públics, amb retallades i reculades socials, econòmics i de drets, executats per aquests mateixos responsables; a costa del sofriment dels ciutadans no acabalats. Demagogs que diuen asfixiar-nos perquè no hi ha una altra sortida i pel bé comú.
El grup parlamentari Més va presentar una iniciativa en el Parlament balear (rebutjada pel Partit Popular), plantejant l'obertura de Marivent als ciutadans com a seu cultural i artística. El Govern del Partit Popular ha respost amb promptitud que "no es farà gens que pugui enterbolir la presència de la Família Real a Mallorca". És de justícia la cessió del conjunt de Marivent al poble, esmenant l'incompliment de la voluntat dels quals van ser propietaris.
----
Govern de Balears: Cessió del Palau i jardins de Marivent a l'ús i gaudi del poble (Change.org)

No hay comentarios:

Publicar un comentario